האם טראמפ הוא קול האמת החדש?

אולי טראמפ והאופן שבו הוא משתמש במדיה הדיגיטלית הוא שליחו של האל או היקום אל בני האדם כדי לעשות אותם טובים יותר ואוהבים יותר? מדוע אנו טת נרע כרע? כאילו הוא לא חלק מהשלם? דווקא אצל בני ברוך מדגישים זאת. כי אולי הבידוד שנוצר בעולם הוא יותר טוב מהאיחוד המדומה ואולי מחלה היא אמצעי שעוזר לגוף להתגבר? למה למדנו לשנוא את המוות כמו אצל חב"ד? למה לא לקבל את השלמות כמו בהינדו?

כי בסופו של דבר כולנו אחד: דומם, צומח, חי ומדבר. כולנו באותו המקום ובאותה נקודה בזמן – בהווה ומה אנו עושים מעצמנו? האם אנו לא רואים את השלמות המקיפה אותנו ופועלת בנו מבפנים? מתי נתעורר כבר? מתי?