חוות דעת כלכלית

חוות דעת כלכלית ניתנת במגוון תחומים, וביניהם:

 • אומדן נזקים והפסדים כלכליים (מינוי בית משפט, חוו"ד מטעם אחד הצדדים, חוו"ד נגדית)
 • הערכות שווי חברות, עסקים ונכסים בלתי מוחשיים לצרכים חשבונאיים;
 • הערכות שווי מכשירים פיננסיים במסגרת הנפקה
 • חוות דעת לצורכי מס הכנסה (409A, שינוי מבני).
 • איזון משאבים עקב גירושין.

חוות דעת טובה עשויה להביא תועלת רבה, בעוד שחוות דעת רשלנית עלולה להסב נזק רב. איכות חוות הדעת ויכולת המומחה שכתב אותה לעמוד בחקירה נגדית צולבת כדי להגן על עבודתו, מהווים קו הגנה חשוב כנגד סיכונים משפטיים (תביעות ייצוגיות ונגזרות), סיכונים חשבונאיים וסיכוני ביקורת (Restatements) לצד סיכונים להפסד במשפט ותשלום פיצויים. ומכאן החשיבות הרבה שיש לבחירת המומחה שיבצע את חוו"ד.

מספר דגשים עיקריים

 • כשירות המומחה. על מזמין העבודה להשתכנע ולהניח את דעתו באשר לכשירותו ויכולתו המקצועית של המומחה. לשם כך, עליו לבחון, בין היתר, את הנקודות הבאות: מהו ניסיונו של המומחה בביצוע חוות דעת כלכלית מהסוג הנדרש, אלו תארים אקדמיים ו/או מקצועיים ברשותו, מהי יכולתו וניסיונו של המומחה בהגנה אפשרית על חוות דעתו בהופעה בבתי משפט, אלו נהלי בקרת איכות קיים המומחה בטרם הגיש את חוות דעתו וכו'.
 • חוות הדעת נשענת על עוגנים מוצקים. נדרש לבחור מומחה בעל ניסיון עשיר בביצוע חוו"ד לבתי משפט, שיכול לבסס את חוות דעתו כהלכה.
 • בחירת מומחה בעל "עמידות" לחקירה. כידוע, הנייר סופג הכול; אך לא כך השופט. יש לבחור במומחה ש"עמיד" לחקירה נגדית, רהוט, בעל ביטחון וניסיון בהופעה בבית משפט, אשר מסוגל להגן על חוות הדעת בחקירה נגדית צולבת בקור רוח, באופן מקצועי וללא איבוד עשתונות.
 • הכרת נקודות החולשה בחוות הדעת. לכל חוות דעת נקודות חולשה. יש לבחור אפוא מומחה בעל יושרה שמצביע כבר בשלבים הראשונים על נקודות החולשה האפשריות, שיידע להתמודד עם החולשות בחוות הדעת ולפרוס בפני בית המשפט הסברים מניחים את הדעת.
  לקריאה נוספת – https://www.laorc.co.il/he-area-of-activity/expert-opinion